© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Akútne stavy

Akútne stavy sú:

· náhla príhoda brušná

· hroziaci predčasný pôrod

· hroziaci potrat

· krvácanie v tehotenstve

· silné krvácanie (viac ako 10 vložiek denne)

· mimomaternicové tehotenstvo

Akútne stavy budú vybavené prednostne.

 

Ostatné stavy ako:

· svrbenie v pošve

· výtok

· zhodnotenie výsledkov

· atď.

nie sú považované za akútne a budú vybavované priebežne, podľa poradia pacientok.