Preventívna prehliadka alebo čo Vám náleží zo zákona

Príloha č. 2
k zákonu č. 577/2004 Z. z.

 

Náplň preventívnych prehliadok

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Preventívna starostlivosť v materstve

Obsah:

Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu.
Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.
Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Okruh poistencov:

tehotné  ženy

Periodicita:

raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode

Z o z n a m    v ý k o n o v

 

Názov výkonu

 Indikačné obmedzenie

 

Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti

 

 

Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity

 

 

Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie
a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie

najviac 3 razy počas      fyziologického   tehotenstva

 

Externé kardiotokografické vyšetrenie

 

 

US vyšetrenie plodu

 

 

Amnioskopia

 

 

Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)

 

 

Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)

 

 

Močový sediment (semikvantitatívne)

 

 

Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

 

 

Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)

 

 

Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)

 

 

Glukóza (ENZ)

 

 

Glukóza (ECH)

 

 

Glukóza v kapilárnej krvi (REP)

 

 

Alfa-fetoproteín v sére

 

 

Alfa-fetoproteín v sére

 

 

Alfa-fetoproteín v plodovej vode

 

 

Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)

 

 

Choriogonadotropný hormón

 

 

L/S pomer v plodovej vode

 

 

Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody

 

 

Hemogram 5 parametrový

 

 

Hemogram 8 parametrový

 

 

Sedimentácia erytrocytov - FW

 

 

AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)

 

 

Rh-antigény (AGL)

 

 

HBsAg antigén (EIA)

 

 

Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)

 

 

Protilátky proti Treponema pallidum (HA)

 

 

Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)

 

 

HBsAb - jednotlivo (EIA)

 

 

HBsAb - skupinovo (EIA)

 

 

HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)

 

 

HBsAg skríning - skupinovo (EIA)

 

 

HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)

 

 

HIV protilátky - kvalitatívne (WB)

 

 

HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)

 

 

HIV protilátky - kvantitatívne (WB)

 

 

Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)

 

 

Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)

 

 

Toxoplasma gondii - protilátky (IF)

 

 

Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)

 

 

Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)

 

 

Toxoplasma gondii IgA (EIA)

 

 

Toxoplasma gondii IgG (EIA)

 

 

Toxoplazma gondii IgM (EIA)

 

 

Chromozómy plodu konvenčnou metódou

 

 

Kultivácia buniek plodu

 

 

US vyšetrenie gravidity

 

 

Amniocentéza