Preventívna prehliadka alebo čo Vám náleží zo zákona

Príloha č. 2
k zákonu č. 577/2004 Z. z.

 

Náplň preventívnych prehliadok

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Preventívna gynekologická prehliadka

Obsah:

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompeltizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Okruh poistencov:

ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva

Periodicita:

raz za rok

                              Z o z n a m    v ý k o n o v

 

Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

 

Podrobná anamnéza a jej priebežná

aktualizácia

 

 

Odborné poradenstvo a poučenie

 

 

Komplexné gynekologické vyšetrenie

vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov

 

 

Ultrasonografia transvaginálna,

abdominálna

 

 

Ultrasonografia prsníkov

raz za 2roky

 

Tumor marker Ca    125

U žien s dokázanou mutáciou BRCA 1

génu raz za 6 mesiacov vo veku do 30 rokov

u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35 rokov

 

Cytológia z krčka maternice

v intervaloch a vekovom rozmedzí

stanovených v skríningu

 

RTG mamografia

v intervaloch a vekovom rozmedzí

stanovených v skríningu

Skríning rakoviny krčka maternice

Obsah

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.

Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.

Vykonáva

 

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Cytologiké stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratória.

Okruh poistencov 

skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov

skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov

Periodicita

Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom inervale.

V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3 – ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov  ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy  negatívne.

Skríning rakoviny prsníka: raz za dva roky.