Ponúkané služby

Ambulancia je vybavená špičkovým prístrojovým vybavením (4D ultrazvuk — VOLUSON E8, videokolposkop, trinokulárny mikroskop, kardiotokograf, polohovateľné vyšetrovacie kreslo GOLEM, polohovateľné odberové kreslo GOLEM ... )

 

Prehľad služieb:

· Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

· Vykonávanie preventívnych prehliadok

· Poradňa pre tehotné

· Antikoncepčná poradňa

· Klimakterická poradňa

· Predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť

· Odbery pre laboratórne vyšetrenia, onkocytológia, HPV genotypizácia, odbery tkaniva na histologické vyšetrenie

Nadštandardné služby

· On-line objednávanie 24 hodín denne

· SMS notifikácia deň pred vyšetrením

· 4D ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve so záznamom na CD/DVD

· Kardiotokografické vyšetrenie

· Videokolposkopické vyšetrenie

· Telefonické informovanie o výsledkoch vyšetrenia

· Zasielanie výsledkov vyšetrení na požadovanú e-mailovú adresu

· Zasielanie receptov poštou (pokiaľ to je možné)

· Sonografické vyšetrenie prsníkov

· LBC cytológia

· QuickCheck Fetal Fibronectin Test - jednoduchý a spoľahlivý test, ktorý určuje riziko predčasného pôrodu

· TRISOMY test - je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť chromozomálnych porúch plodu od 12. týždňa gravidity

© 2009-2017, RADMA GYN s.r.o.