© 2009-2017, RADMA GYN s.r.o.

Špecializovaná gynekologicko - pôrodnícka ambulancia sa nachádza v budove polikliniky MEDICENTRUM na Strečnianskej ulici číslo 13, v Bratislave - Petržalke, na prízemí, v chodbe priamo oproti recepcii.

Pre našich klientov je k dispozícii bezplatná možnosť parkovania.

 

Celá budova polikliniky má bezbariérový prístup.

 

Dohovoríme sa slovensky, česky, anglicky, nemecky, rusky.

O nás

Zmluvnými zdravotnými poisťovňami našej spoločnosti sú:

Lekár:

MUDr. Radmila Sládičeková, MPH

Sestra:

Janette Strihovská

 

RADMA GYN s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55641/B

IČO:

444 78 852

DIČ:

202 2722 174

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu - IBAN:

SK51 5200 0000 0000 1088 7194

BIC:

OTPVSKBX