QuikCheck fFN Test  -  hodnotenie rizika predčasného pôrodu

 

QuickCheck Fetal Fibronectin (fFN) Test, je jednoduchý a spoľahlivý test, ktorý určuje riziko predčasného pôrodu.

V priebehu 10 minút sú k dispozícii výsledky testov, ktoré umožňujú včasnú starostlivosť o pacientky.

 

 

Čo je fetálny fibronektín?

 

Fetálny fibronektín (fFN) je glykoprotein extracelulárny matrix produkovaný amniocytmi a bunkami cytotrofoblastu, ktorý sa vyskytuje medzi vrstvou choria a decidua, kde pomáha udržovať integritu spojenia medzi plodovým vajcom a maternicou.

Od 22. týždňa až do 35. týždňa, by mal byť tento glykoproteín temer nedetekovateľný. Ak je fetálny fibronektín detekovateľný vo vaginálnom sekréte v priebehu tohto časového obdobia, môže to znamenať, že sa vaše telo chystá čoskoro priviesť na svet dieťa.

 

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Rounded Rectangle: späť na Novinky