Vážené klientky,

 

s cieľom zefektívnenia a urýchlenia časového manažmentu klienta, sme od 1.11.2015 zaviedli službu elektronického manažmentu klienta.

 

Vyplnením registračného formulára a úhradou registračného poplatku 20,- EUR, klientka obdrží registračnú kartu, ktorá ju oprávňuje k využívaniu služieb elektronického manažmentu pacienta po dobu 12 mesiacov.

Registračný formulár Vám radi poskytneme v ambulancii.

 

Úhradou registračného poplatku klientka neplatí za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko táto je v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Klientka nezaplatením registračného poplatku nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je krytá verejným zdravotným poistením podľa zdravotného stavu a zdravotnej indikácie.

Dôsledkom nezaplatenia registračného poplatku bude skutočnosť, že klientke nebude môcť byť poskytnutá služba komplexného elektronického manažmentu klienta.

 

Pri objednaní sa prostredníctvom  portálu  www.NavstevaLekara.sk  pacientka:

· okamžite obdrži mail s informáciami o objednaní (túto informáciu dostaneme aj my v ambulancii)

· a deň pred vyšetrením SMS správu o tom, že je objednaná na vyšetrenie.

 

Sme presvedčení, že služba elektronického manažmentu klienta prispeje k Vašej spokojnosti, vyššiemu komfortu a úspore času.

© 2009-2017, RADMA GYN s.r.o.

Rounded Rectangle: späť na Novinky

Elektronický manažment klienta

ON-LINE OBJEDNANIE cez internet

Rounded Rectangle: ON-LINE OBJEDNANIE