Vážené klientky,

 

s cieľom zefektívnenia a urýchlenia časového manažmentu klienta, sme od 1.11.2015 zaviedli službu Elektronický manažment klienta.

 

Vyplnením registračného formulára a úhradou registračného poplatku 20,- EUR, klientka obdrží registračnú kartu, ktorá ju oprávňuje k využívaniu služieb elektronického manažmentu pacienta po dobu 12 mesiacov.

Registračný formulár Vám radi poskytneme v ambulancii.

 

Úhradou registračného poplatku klientka neplatí za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko táto je v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou, ani za objednanie. Klientka nezaplatením registračného poplatku nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je krytá verejným zdravotným poistením podľa zdravotného stavu a zdravotnej indikácie.

Dôsledkom nezaplatenia registračného poplatku bude skutočnosť, že klientke nebude môcť byť poskytnutá služba komplexného elektronického manažmentu klienta.

 

Balík služieb Elektronický manažment klienta obsahuje:

· prístup na portál www.NavstevaLekara.sk umožňujúci objednanie sa na vyšetrenie 24/7

· mailová notifikácia - okamžité informovanie o objednaní zaslaním mailu na adresu klientky (túto informáciu dostaneme aj my v ambulancii)

· SMS notifikácia - deň pred vyšetrením dostane klientka SMS správu o tom, že je objednaná na vyšetrenie.

 

Sme presvedčení, že služba Elektronického manažmentu klienta prispeje k Vašej spokojnosti, vyššiemu komfortu a úspore času.

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Rounded Rectangle: späť na Novinky

Elektronický manažment klienta

 

Rounded Rectangle: ON-LINE OBJEDNANIE