Elektronický manažment klienta je služba, pomocou ktorej sa môžete objednávať  na vyšetrenie 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nemusíte volať do ambulancie ani osobne chodiť. Uvedomte si prosím, že rovnako ako Vy, aj ďalšie pacientky využívajú túto službu a preto je potrebné dodržiavať zopár pravidiel pri jej používaní.

 

Čo nerobiť

 

Neobjednávajte sa na viac termínov v priebehu niekoľkých po sebe idúcich dní

(„Ak nestihnem prvý termín, pôjdem na druhý alebo tretí“) Uvedomte si prosím, že takýmto počínaním blokujete termíny ostatným pacientkam, ktoré sa nemôžu objednať a blokujete aj prácu lekára, ktorý má zbytočné prestoje, kvôli Vám. Buďte ohľaduplné voči sebe navzájom.

 

Neobjednávajte sa na viac termínov v ten istý deň

Nesnažte sa prosím, suplovať  prácu lekára a samé rozhodovať o tom, či na Vaše vyšetrenie bude postačovať 20 minútový časový interval vyšetrenia. Pokiaľ Vaše vyšetrenie bude vyžadovať viac času, lekár Vám tento čas venuje. Každej pacientke pani doktorka venuje toľko času, koľko je potrebné. Viacnásobným objednaním blokujete termíny ostatným pacientkam, ktoré sa nemôžu objednať a blokujete aj prácu lekára, ktorý má zbytočné prestoje, kvôli Vám. Buďte ohľaduplné voči sebe navzájom.

 

Neobjednávajte sa, ak skončila doba platnosti Vašej registrácie

Vaša registrácia na využívanie Elektronického manažmentu klienta platí 12 mesiacov. Dátum, kedy je objednanie urobené, ako aj dátum vyšetrenia, musia spadať do týchto 12 mesiacov. Dátum do kedy je Vaša registrácia platná, je uvedený na prednej strane Vašej registračnej karty. Prosíme o serióznosť.

 

Neposkytujte Vaše údaje ďalším osobám

Vaša registrácia a údaje slúžiace na objednanie sú určené Vám, nie Vašej kamarátke či inému rodinnému príslušníkovi. Prosíme o serióznosť.

 

Neobjednávajte sa viac ako 3 mesiace dopredu

Pri organizácii práce v ambulancii dochádza k rôznym, aj neplánovaným udalostiam (školenia, semináre, PN-ky, atď.). Aby sme zbytočne nemuseli meniť Vaše termíny, 3 mesiace sú doba, počas ktorej by sa zmena termínov nemala neočakávane meniť. Ďakujeme

 

Termín vyšetrenia nerušte mailom, telefónom, či odkazom pri objednaní

K našej mailovej schránke nie sme pripojení on-line. Venujeme sa pacientkam, nie čítaniu mailov. Preto sa môže stať, že by sa  Váš mail k nám dostal neskoro.

Snažíme sa zodvihnúť každý jeden telefón, však nie vždy je to možné.

V objednávacom formulári v kolónke „Poznámka pre lekára“ ak potrebujete, informujte lekára o Vašom zdravotnom stave, alebo dôvode Vašej návštevy. Nie odkazy na zrušenie termínu.

Ak potrebujete zrušiť termín vyšetrenia urobte tak čo najskôr. Najneskôr 24 hodín pred vyšetrením. Umožníte tak iným pacientkam využiť uvoľnený termín a lekárovi nevytvárate  zbytočný prestoj. Buďte ohľaduplné voči sebe navzájom.

Pozrite si: Ako zrušiť termín vyšetrenia

 

Na sonografické vyšetrenie sa neobjednávajte prostredníctvom portálu www.NavstevaLekara.sk

Na vyšetrenie prsníkov sa neobjednávajte prostredníctvom portálu www.NavstevaLekara.sk.

Na sonografické vyšetrenie sa objednávajte osobne v ambulancii (napríklad pri absolvovaní preventívnej prehliadky alebo vyšetrenia) alebo telefonicky na čísle +421 2 2102 5226.

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Rounded Rectangle: späť na Novinky

Čo robiť a nerobiť pri využívaní služby Elektronický manažment klienta

Čo robiť

 

Objednávajte sa

Na objednanie môžete využiť niekoľko spôsobov.

 

· Kliknite na nasledujúcu linku: www.NavstevaLekara.sk

 

· Kliknite na toto tlačidlo.

 

· Zosnímajte svojim mobilom QR kód zo zadnej strany Vašej registračnej kartičky.

Termín vyšetrenia zrušte najneskôr 24 hodín pred vyšetrením

Ak sa stane, že ste nútená zrušiť termín vyšetrenia urobte tak čo najskôr. Umožníte tak iným pacientkam využiť uvoľnený termín a lekárovi nevytvárate  zbytočný prestoj. Ďalšie informácie v sekcii: Ako zrušiť termín vyšetrenia

 

Na sonografické vyšetrenie sa objednávajte osobne alebo telefonicky

Na sonografické vyšetrenie prsníkov sa objednávajte osobne v ambulancii (napríklad pri absolvovaní preventívnej prehliadky alebo vyšetrenia) alebo telefonicky na čísle +421 2 2102 5226.

Na vyšetrenie prsníkov sa neobjednávajte prostredníctvom portálu www.NavstevaLekara.sk.

Rounded Rectangle: ON-LINE OBJEDNANIE