Erbiový laser FOTONA

· riešenie problémov pri stresovej inkontinencii

· riešenie straty spokojnosti počas pohlavného styku spôsobenej najmä úbytkom kolagénu

· riešenie vaginálnej atrofie

Text Box: ... viac informácií

Novinky, Oznamy, Informácie, Upozornenia

 

Test  -  hodnotenie rizika predčasného pôrodu

QuickCheck Fetal Fibronectin (fFN) Test, je jednoduchý a spoľahlivý test, ktorý určuje riziko predčasného pôrodu.

V priebehu 10 minút sú k dispozícii výsledky testu ...

© 2009-2017, RADMA GYN s.r.o.

Elektronický manažment klienta

Od 1.11.2015 môžete 24 hodín denne, 7 dni v týždni využívať balík služieb Elektronický manažment klienta.

OZNAM

Z kapacitných dôvodov toho času ďalšie pacientky do starostlivosti v našej ambulancii neprijímame.

Návšteva ambulancie

Pacientky bez služby Elektronický manažment klienta

Pacientky s balíčkom služieb Elektronický manažment klienta

Ako sa objednať na vyšetrenie

Ako zrušiť termín vyšetrenia

Čo robiť a nerobiť pri využívaní služby Elektronický manažment klienta

Text Box: ... viac informácií
Text Box: ... viac informácií
Text Box: ... viac informácií
Text Box: ... viac informácií
Text Box: ... viac informácií
Text Box: ... viac informácií
Text Box: ... viac informácií
* * * N O V I N K A * * * Erbiový laser FOTONA