Erbiový laser FOTONA

· riešenie problémov pri stresovej inkontinencii

· riešenie straty spokojnosti počas pohlavného styku spôsobenej najmä úbytkom kolagénu

· riešenie vaginálnej atrofie

Novinky, Oznamy, Informácie, Upozornenia

QuickCheck Fetal Fibronectin (fFN) Test -  hodnotenie rizika predčasného pôrodu

QuickCheck Fetal Fibronectin (fFN) Test, je jednoduchý a spoľahlivý test, ktorý určuje riziko predčasného pôrodu.

V priebehu 10 minút sú k dispozícii výsledky testu ...

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Elektronický manažment klienta

Od 1.11.2015 môžete 24 hodín denne, 7 dni v týždni využívať balík služieb Elektronický manažment klienta.

Návšteva ambulancie

Pacientky bez služby Elektronický manažment klienta

Pacientky s balíčkom služieb Elektronický manažment klienta

Prenatálny test PANORAMATM

Neinvazívny test najčastejších chromozómových chýb plodu z voľnej DNA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Podľa Zákona č. 577/2004 Z. Z.  - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

§2, odst. 1, písm. h) hovorí:

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

§ 2

Preventívne prehliadky

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

...

h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva

     raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

 

Žiadame naše ctené pacientky, aby si pred rozhodnutím absolvovať preventívnu gynekologickú prehliadku ozrejmili dátum ostatnej preventívnej prehliadky.

Preventívnu prehliadku hradenú na základe verejného poistenia môžete absolvovať raz za 12 mesiacov.

Pokiaľ si želáte absolvovať preventívnu prehliadku skôr, alebo častejšie, môžete ju absolvovať ako samoplatca s plnou úhradou pacienta.

Ako sa stať pacientkou našej ambulancie

Pokiaľ sa rozhodnete stať sa pacientkou našej ambulancie, postup je nasledovný...