Pokiaľ sa rozhodnete stať sa pacientkou našej ambulancie, postup je nasledovný:

 

· Počas ordinačných hodín príďte podpísať Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii.

· Termín podpisu dohody si nemusíte vopred telefonicky dohadovať ani sa objednávať.

· K podpisu dohody potrebujete:

                  preukaz poistenca,

                  občiansky preukaz,

                  poštové smerové číslo Vášho bydliska uvedeného v občianskom preukaze,

                  telefónne číslo

                  mailová adresa

                  (Ak PSČ, telefón a mail  napíšte na papier, zjednodušíte to sestričke. Ďakujeme)

· Na základe tejto dohody od nás dostanete žiadanku pre Vášho súčasného lekára o vyradenie z evidencie a zaslanie Vašej zdravotnej dokumentácie. Žiadanku svojmu súčasnému lekárovi doručte čo najskôr - osobne alebo poštou.

· Po obdržaní  Vašej zdravotnej dokumentácie a vyradení z evidencie u Vášho predchádzajúceho lekára, sa stávate klientkou našej ambulancie.

© 2009-2018, RADMA GYN s.r.o.

Rounded Rectangle: späť na Novinky

Ako sa stať pacientkou našej ambulancie