je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť chromozomálnych porúch plodu od 12. týždňa gravidity.

- má vyššiu záchytnosť sledovaných porúch

- minimalizuje falošne pozitívna výsledky

- znižuje počet potrebných amniocentéz

- nepredstavuje pre matku ani dieťa žiadne riziko

© 2009-2017, RADMA GYN s.r.o.

Rounded Rectangle: späť na Novinky

zisťuje:

· trizómiu 21 (Downov syndróm)

· trizómiu 18 (Edwardsov syndróm)

· trizómiu 13 (Patauov syndróm)

 

Test je vhodný pre každú tehotnú ženu od 12. týždňa tehotenstva.

 

Zvlášť je vhodný pre tehotné ženy, ktoré:

· majú zvýšené obavy z možného postihnutia plodu niektorou z vyšetrovaných trizómií

· budú mať v čase pôrodu viac ako 35 rokov a mali negatívny výsledok biochemického skríningu

· otehotneli po umelom oplodnení

· mali pozitívny výsledok biochemického skríningu

· absolvovali ultrazvukové vyšetrenie s výsledkom poukazujúcim na zvýšené riziko vyšetrovaných trizómií

· mali v minulosti tehotenstvo s preukázanou chromozomálnou poruchou

· prekonali opakované spontánne potraty

· sa chcú vyhnúť amniocentéze alebo majú komplikácie zvyšujúce jej riziko

Rounded Rectangle: späť na Novinky

Cena testu: 350,-€